Auken og konfliktretten.

Igen har SFs EU-parlamentariker Margrete Auken ikke støttet op om konfliktretten som et nationalt anliggende.

I EU-parlamentet undlod hun i sidste uge at støtte et forslag der skulle sikre konfliktretten, der er truet af EF-domstolens domme og de 4 liberalistiske frihedsrettigheder og deres indvirkning på den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel. En protokol som sikrer den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel er det eneste sikre svar på EF-domstolens tryk på konfliktretten. Unægtelig beklageligt at mit tidligere parti er så forelsket i EU, at det ikke støtter den livsvigtige kamp for den danske arbejderbevægelse.

Erik Bach

EU-parlamentskandidat for Junibevægelsen

Folkesocialistisk Alternativ

 

 

 

Auken og konfliktretten 2

Margrete Auken har ret. Jeg kunne i mit læserbrev 30/10 osse have anket over at Socialdemokraterne i EU-parlamentet ikke stemte for de ændringsforslag, der var fremsat til betænkningen om konfliktretten. At jeg kritiserede hende specifikt, skyldes at jeg som folkesocialist forventer mere af SF og dets repræsentanter. Helt centralt i problemstillingen vedr. konfliktretten er, at der er behov for en protokol til Lissabontraktaten som kan sikre at konfliktretten forbliver et nationalt anliggende, så EF-domstolen ikke kan tilsidesætte den, som det skete ved Vaxholm-dommen. Og afgørende i den sammenhæng blev det at de 2 ja-partier S og SF ikke benyttede ratifikationen besluttet den 24/4 i Folketinget til at kræve en sådan. Begge partier havde store problemer med at forsvare at de ikke krævede det, og senere har SF ændret politik og kræver nu en protokol, men da det var muligt at presse regeringen i forbindelse med Lissabon-ratifikationen valgte S og SF ikke at gøre det. Det er for mig at se sagens kerne. Margrete Aukens øvrige overvejelser om mine motiver vil jeg undlade at kommentere. Blot vil jeg sige at folkesocialister sagtens kan se forskel på hendes og min udgave af folkesocialismen. Da hendes fløj har vundet i SF er jeg brudt ud og stiller op for Junibevægelsen, sideløbende med at jeg arbejder for opstilling af et folkesocialistisk alternativ.

Erik Bach

fmd for Folkesocialistisk Alternativ

EU-parlamentskandidat for Junibevægelsen