Dan nye partier:

Hans Martens indlæg 24/6 viser behovet for nye partier, der er i overensstemmelse med befolkningens holdninger til EUs udvikling. Når han argumenterer for at folkeafstemninger om EU ikke er nødvendige og at de nationale parlamenter ratificerer Lissabontraktaten uden en folkeafstemning, afspejler han en fejlagtig holdning og praksis, som er en fare for vores demokratis folkelige forankring. Eks. SFs ændrede EU-politik har skabt behov for et nyt folkesocialistisk parti, som er i overensstemmelse med de mange folkesocialisters mere kritiske tilgang til EUs udvikling med stigende markedsgørelse og angreb på den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel . Derfor har vi skabt et nyt parti, Folkesocialistisk Alternativ, som skal forsvare de danske forbehold og vise klar modstand imod Lissabontraktaten. Behovet for at lade sig repræsentere af mere unionskritiske stemmer, burde tilsvarende få andre til at tage lignende initiativer i store dele af det politiske spektrum. De unionskritiske bevægelsers arbejde foregår jo ikke hvor de afgørende beslutninger træffes, nemlig i de nationale parlamenter. Lad os derfor dele os efter anskuelser.

Erik Bach

Formand for Folkesocialistisk Alternativ