EU bedre end USA?

Vibeke Sperlings beskrivelse den 21/10 af EUs ophævelse af handelsboykotten overfor det brutale og menneskeretsundertrykkende styre i Usbekistan, illustrerer det problematiske i argumentet om at der eksisterer en speciel europæisk udenrigspolitik, som er mere moralsk end USAs.

Opgivelsen af boykotten for at kunne købe energi fra centralasien, viser hvorledes økonomiske og geopolitiske hensyn vinder over menneskeretskampen. Forestillingen om et specielt europæisk udenrigspolitisk tankesæt er smuk, men samtidig en farlig illusion som det danske EU-positive centrum-venstre bruger i sin argumentation for ophævelsen af det danske forsvarsforbehold. At det borgerlige Danmark ikke har reservationer overfor et EU, der agerer som en egoistisk stormagt på den verdenspolitiske scene kan naturlivis ikke undre, men at RV,S og SF er hoppet med på vognen er beklageligt.

Erik Bach

EU-parlamentskandidat for Junibevægelsen

Formand Folkesocialistisk Alternativ