Euro-ja betyder demokratisk udsalg

 

 

Villy Søvndal og SFs folketingsgruppes afstandtagen fra Euroen ”i dens nuværende form” åbner op for et ja til den fælles mønt. Dermed er SF i modstrid med argumentet fra euro-folkeafstemningen i år 2000, da partiets daværende formand Holger K. Nielsen bl. a. argumenterede imod, fordi indførelsen af en fælles valuta på sigt vil medføre en udvikling henimod Europas Forenede Stater(dokumenteret af DRs Orientering 30/10).

Hvad har forandret sig i de 8 år, som gør at SF i dag vil kunne leve med en sådan udvikling? Eller er det taburetkløen, der får Søvndal og Co. til at sælge ud af gamle mærkesager?

For en tidligere SFer og stadig overbevist folkesocialist er udsalget af holdninger sørgeligt.

Indførelsen af Euroen vil skabe behov for mere politisk integration i EU, og dermed medføre et yderligere udsalg af demokratisk beslutningsmyndighed fra det nationale demokrati, hvor den folkelige deltagelse stadig er tilstede. I stedet vil et politisk elitært EU udvikles med en svag folkelig forankring. Det vil blive et mekka for kapitalejerne og deres håndgangne lobbyister.

Erik Bach

Fmd Folkesocialistisk Alternativ